René Vilstrup-Bie

René Vilstrup-Bie

Opstillet af: AAB Vejle

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Vejle

Motivation

For mig er det vigtigt at styrke kredsen og være med til at fremme vilkårene for den almene
boligmasse og fremme samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer og have
indflydelse på den boligpolitiske udvikling lokalt.

 

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Afdelingsformand for Afd. 41 Grønvang
  • Medlem af repræsentantskabet for AAB Vejle
  • Medlem af hovedbestyrelsen for AAB Vejle
  • Medlem af byggeudvalget for Ungdomsboligerne i Spinderiparken.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her