Peter Kristesensen

Peter Kristensen

Opstillet af: Andelsboligforeningen Odinsgaard

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Horsens

Motivation:

Beboerdemokrati med særligt øje for at synliggøre den almene sektor fremadrettet. 

Landsbyggefondens renoveringssager

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Næstformand i Odinsgaards hovedbestyrelse

Bestyrelsesmedlem i Horsens Fællesantenne

Medlem af 7. kreds repræsentantskab

Medlem af Interessevaretagelsesudvalget i 7. kreds

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her