Niels Rasmussen

Niels Rasmussen

Opstillet af: Andelsboligforeningen Odinsgaard

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Horsens

Motivation

Medvirke til et aktivt beboerdemokrati. At den enkelte lejer oplever nærhed.

 

Bidrage til at tale den almene sektor op.

 

Præge processen omkring de udsatte boligområder i retning af mere individuel vurdering og mindre brug af skabeloner og procenter.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Formand for Boligforeningen Odinsgaard i Horsens
  • Nuværende repræsentantskabsmedlem i 7. kreds
  • Medlem af kreds bestyrelsen
  • Formand for Ældrerådet i Horsens kommune
  • Formand for Ældre Sagen i Brædstrup.

 

 

Søger du bolig? - Klik her