Claus-Peter Aanum

Claus-Peter Aanum

Opstillet af: Ungdomsbo

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Esbjerg

Motivation:

  • Balanceret byudvikling
  • Sunde boliger - bæredygtigt byggeri
  • Grøn klimapolitik ved renovering og finansiering af nybyggeri til overkommelig husleje
  • Udvikling af beboerdemokratiet
  • Boligsociale indsatser

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Formand for organisationsbestyrelsen i boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg
  • Repræsentants i BL's 7. kreds
  • Medlem af kredsbestyrelsen i BL's 7. kreds

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her