Ulla K. Holm

Ulla K. Holm

Opstillet af: Bomiva

 

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsnæstformand

 

Bopælskommune: Skive

Motivation

Jeg genopstiller, fordi jeg gerne forsat vil bidrage til at påvirke BL’s arbejde både i kredsen og på landsplan. Jeg brænder for, at store såvel som små boligorganisationer i 6. kreds bliver repræsenteret, og at der bliver taget hensyn til alle landsdele i det politiske arbejde.

 

Samarbejdet i kredsen og samarbejdet med BL interesserer mig meget, og jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi i 6. kreds er med til at påvirke målsætnings- og handleplanerne.

 

Jeg finder det vigtigt, at fremme vilkårene for de almene boliger samt fremme samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer, og dermed have indflydelse på den boligpolitiske udvikling lokalt.

 

Jeg arbejder for gode og sunde boliger til alle med et velfungerende beboerdemokrati.

 

Til daglig er jeg direktør i Bomiva i Skive.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Nuværende næstformand i 6. kreds
  • Medlem af BL’s bestyrelse
  • Medlem af Landsbyggefondens bestyrelse
  • Repræsentantskabsmedlem i BL
  • Formand for aktivitetsudvalget i 6. kreds
  • Formand for Skive Fjernvarme
  • Næstformand i Salling Banks repræsentantskab
  • Næstformand i Boligdirektørforeningen.

 

 

Søger du bolig? - Klik her