Pernille Cornelius

Pernille Cornelius

Opstillet af: Boligselskabet Viborg

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Viborg

Motivation

Jeg genopstiller fordi jeg brænder for at sikre tidssvarende boliger/boligområder med fokus på huslejeniveau, energi og miljø samt for at skabe et godt liv og et velfungerende beboerdemokrati i alle boligområder. Her er BL’s Kredsrepræsentantskab vigtigt, for… sammen står vi stærkest!  Gennem Kredsrepræsentantskabet kan vi præge BL’s fremtid i form af handlingsplaner/målsætninger og være med til at virkeliggøre disse, så vi fortsat kan sikre gode boliger til alle, både nu og i fremtiden.

 

Jeg er målrettet og fokuseret – og stærk i tal, økonomi og kommunikation. Samtidig er jeg ”hobbyjurist” og har mere end 25 års erfaring i bestyrelsesarbejde og indenfor frivillig socialområdet.huslejeniveau, energi og miljø samt for at skabe et godt liv og et velfungerende beboerdemokrati i alle boligområder. Her er BL’s Kredsrepræsentantskab vigtigt, for… sammen står vi stærkest!  Gennem Kredsrepræsentantskabet kan vi præge BL’s fremtid i form af handlingsplaner/målsætninger og være med til at virkeliggøre disse, så vi fortsat kan sikre gode boliger til alle, både nu og i fremtiden.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Hovedbestyrelsesmedlem (HB) i Boligselskabet Viborg og kredsrepræsentant i 6. kreds
  • HB-repræsentant i Beboerpanelet, Den Boligsociale Helhedsplan (Fællessekretariatet)
  • Formand for Natteravnene Viborg
  • Kredsformand for UlykkesPatientForeningen, Midt Thy Mors
  • Kredsformand for PolioForeningen, Midt Thy Mors
  • Formand for Frivilligcenter Viborg, De Frivilliges Hus

 

 

Søger du bolig? - Klik her