Mona Hedegaard

Mona Hedegaard

Opstillet af: FællesBo

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Herning

Motivation:

Jeg vil fortsat gerne være med til at fremme den almene boligsektors politiske interesser lokalt og nationalt og være bindeled mellem boligorganisationen og BL. Jeg er optaget af, at vi har opmærksomheden rettet mod sunde og gode boliger, der er til at betale for alle aldersgrupper. Vi skal fortsætte arbejdet med at udbyde kurser i kredsen, der er til gavn for beboerdemokratiet. Sammen kan vi meget, derfor er samarbejde, vidensdeling og erfaringsudveksling i kredsen meget vigtigt.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Repræsentant i 6. kreds i 2 år. Medlem af organisationsbestyrelse i 7 år, været formand i en afdelingsbestyrelse i 5 år.
  • Repræsentantskabsmedlem i Norlys a.m.b.a. og nyvalgt bestyrelsesmedlem i Norlys Vækstpulje Midt.
  • Aktiv i lokal politik på bestyrelsesniveau.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her