Karsten Richardt Håkonsen

Karsten Richardt Håkonsen

Opstillet af: Ringkøbing-Skjern Boligforening

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsformand

 

Bopælskommune: Ringkøbing-Skjern

Motivation:

Med ca. 520.000 boliger på landsplan er de almene boliger en ikke uvæsentlig del af det danske samfund. Her i kredsen er vi 42.000 boliger, der bliver serviceret af dygtige og effektive administrationer. De skal have råderum, så de kan fortsætte med at renovere og igangsætte flere helhedsplaner, vedligeholde og bygge nyt, hvor det er nødvendigt. Vi vil dermed styrke beboernes og andres opfattelse af, at vi er en grundsten i velfærdssamfundet nu og i fremtiden. Blandede byer, bæredygtighed, effektiv drift og demokrati er en selvfølge. Lokal interessevaretagelse, samfundsansvar, samarbejde på tværs af kredsen og med kommunerne samt på nationalt plan gennem BL. Den er jeg med på, derfor vil jeg være en god sparringspartner i kredsen, så vi kan forsætte med at skabe værdi for de almene beboere.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Formand for Ringkøbing-Skjern Boligforening
  • Bestyrelsesmedlem Ringkøbing Fjernvarmeværk
  • Kredsformand I Kreds 6
  • Bestyrelsesmedlem i bådeklubben Sommerlyst.

 

 

Søger du bolig? - Klik her