Heinrich Nielsen

Heinrich Nielsen

Opstillet af: Bomiva

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Skive

Motivation

Jeg genopstiller, fordi jeg gerne vil være med til påvirke politikere til at fremme almene boliger og varetage den lokale interessevaretagelse.

 

Jeg synes, det er spændende at være en del af arbejdet omkring en boligorganisation, 6. kreds og BL.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Næstformand i Bomiva
  • Formand for bladudvalget i Bomiva
  • Kredsrepræsentant i 6. kreds
  • Medlem af politisk udvalg i 6. kreds.

 

 

Søger du bolig? - Klik her