Susanne Jørgensen og suppleant Heidi Lykke Rosenberg

Susanne Jørgensen

Opstillet af: Østjysk Bolig

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Min motivation for at opstille, er en interesse i at styrke den almene boligs position i forhold til Aarhus Kommunes by- og boligpolitik. Et fortsat stærkt kredssamarbejde vil styrke den almene boligs position, det mener jeg, der er brug for i en by der vokser så massivt som Aarhus har gjort de seneste år. Udover et fortsat fokus på at bygge familie- og ungdomsboliger der er til at betale, har jeg interesse i at der arbejdes på at bygge ældreboliger, tilgængelighedsboliger og seniorfællesskaber.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

2019 -          Organisationsbestyrelsesmedlem i Østjysk Bolig - næstformand
2000 - 2006 Selskabsbestyrelsesmedlem i Boligselskabet Præstehaven (nu Østjysk Bolig)
Aktiv i afdelingsbestyrelsen i Præstehaven afd. 1. gennem flere år - de fleste som formand.

 

 

 

Heidi Lykke Rosenberg

Opstillet af: Østjysk Bolig

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som personlig suppleant for Susanne Jørgensen

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Jeg stiller op fordi jeg har en stor interesse i arbejdet omkring den almene boligsektor og jeg ønsker at deltage i kredsarbejdet.

Bestyrelses- og tillidsposter

2019 –          Medlem af Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig
2014 – 2019 Medlem af repræsentantskabet i Østjysk Bolig
2014 – 2020 Medlem af afdelingsbestyrelse i Østjysk Bolig
2013 – 2018 Medlem af aktivitetsudvalget i afdeling 15 i Østjysk Bolig

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her