René Skau Björnsson og suppleant Per Juulsen

René Skau Björnsson

Opstillet af: Kollegiekontoret i Aarhus

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Vil arbejde for at fællesskabet i 5. kreds fortsat styrkes og bruges til gavn for den almene boligsektor i kommunen. Vi kommer længst med sammenhold og koordineret indsats, det har de senere år vist, så lad os fortsætte det gode arbejde.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Formand for Kollegiekontoret Aarhus' bestyrelse

 

 

 

Per Juulsen

Opstillet af: Kollegiekontoret i Aarhus

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

 

Opstiller som personlig suppleant for René Skau Björnsson

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Kollegiekontorets beboere bor kun i boligerne i få år, og den beboerdemokratiske indsats lægges primært i afdelingerne. Ikke desto mindre skal deres interesser repræsenteres i kredsen, så der kommer jeg i nogle tilfælde på banen.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesmedlem i Byggeskadefonden, repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit.

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her