Peter Kragballe og suppleant Dan Christensen

Peter Kragballe

Opstillet af: Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Interesse

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Bestyrelsesmedlem i organisationsbestyrelsen AAB

 

 

 

Dan Christensen

Opstillet af: Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som personlig suppleant for Peter Kragballe

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Jeg opstiller som personlig suppleant til Peter Kragballe.
Har siddet i organisationsbestyrelsen siden 1994 og som formand siden 2015
Har tidligere siddet i kredsrepræsentantskabet i BL 5. kreds

Bestyrelses- og tillidsposter

Formand for organisationsbestyrelsen
Formand for FU, formand for Byggeudvalg
Formand for repræsentantskabet samt menigt medlem af IT udvalget.
Alle ovenstående poster i AAB
Formand for Aktivitetshuset Herredsvang samt Varmecentralen Herredsvang

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her