Per Ingemann Knudsen og Gitte Andersen

Per Ingemann Knudsen

Opstillet af: Boligforeningen af 10. marts 1943

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Jeg har stor interesse for det boligpolitiske arbejde, bl.a. for sammenhængen mellem bolig- og arbejdsmarkedspolitiske initiativer og tiltag. Jeg har fungeret som aktiv repræsentant i 5. kreds i den foregående valgperiode, herunder som medlem af kredsens aktivitetsudvalg samt FN’s Verdensmålsudvalg.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Næstformand i organisationsbestyrelsen, og medlem af byggeudvalg for Bytoften i Vejlby

 

 

 

Gitte Andersen

Opstillet af: Boligforeningen af 10. marts 1943

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som personlig suppleant for Per Ingemann Knudsen

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Jeg synes det boligpolitiske arbejde er interessant idet jeg selv er lejer, jeg erhverver mig viden om hvordan almene boliger fungerer fra “toppen” af. Jeg har været suppleant for Per Knudsen i den sidste valgperiode og derved deltaget i flere temadage hvilket har været lærerigt.

Bestyrelses- og tillidsposter

Medlem af hovedbestyrelsen i 10.marts 1943 og medlem i byggeudvalget for Asmusgårdsvej i Lystrup
Kasserer i afdelingsbestyrelsen i Vejlby Vænge

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her