Morten Baun Kjær og suppleant Annie Axelsen

Morten Baun Kjær

Opstillet af: Boligforeningen Ringgården

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Jeg har erfaring indenfor organisationsbestyrelsesarbejdet fra nogle år i bestyrelsen i AL2bolig og min nuværende bestyrelsespost i Boligforeningen Ringgården. Det betyder meget for mig, at jeg kan være med til at sætte dagsordenen og udvikle organisationen.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Organisationsbestyrelsesmedlem

Netop udtrådt af byggeudvalget efter et års deltagelse

Medlem af redaktionsudvalget for beboerbladet Ringgården Update

Kontaktperson for x-antal afdelingsbestyrelser i Ringgården

 

 

 

Annie Axelsen

Opstillet af: Boligforeningen Ringgården

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som personlig suppleant for Morten Baun Kjær

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Jeg vil meget gerne fortsætte som suppleant til kredsrepræsentantskabet, da jeg mener, det er en rigtig god mulighed for at få indflydelse.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Organisationsbestyrelsesmedlem

Medlem af Ringgårdens forretningsudvalg

Kontaktperson for x-antal afdelingsbestyrelser i Ringgården

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her