Mette Heegaard og suppleant Jakob Heide

Mette Heegaard

Opstillet af: AL2bolig

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation: 

Jeg vil gerne bidrage til et velfungerende og fremsynet samarbejde i 5. kreds. Jeg er optaget af boligpolitik i bred forstand særligt forhold der påvirker den almene boligsektors mulighed for at bygge og renovere boliger, hvor bæredygtighed, kvalitet, æstetik og fair husleje går hånd i hånd. Reel mulighed for at almene boliger kan rumme diversiteten i samfundet - så der kan tilbydes forskellige boliger og boformer er også et vigtigt område, vi skal have mulighed for at kunne appellere til bredden i samfundet. Det er vigtigt, at vi kan imødekomme de nye behov og ønsker der opstår. Tryghed i den enkelte afdeling er også noget der ligger mig på sinde.

 

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Organisationsbestyrelsesmedlem i AL2bolig
Bestyrelsesmedlem i fonden Corvia, et bosted for anbragte unge med autisme

 

 

 

Jakob Heide

Opstillet af: AL2bolig

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som personlig suppleant for Mette Heegaard

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Jeg vil have en styrket almen boligsektor og ønsker derfor at bidrage til et stærkt og solidarisk samarbejde i BLs 5. kreds og påvirke dagsordenen inden for det boligsociale område, nybyggeri og økonomi.

Bestyrelses- og tillidsposter

Organisationsbestyrelsesmedlem, AL2bolig
Organisationsbestyrelsens byggeudvalg, AL2bolig

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her