Katja Hillers

Katja Malene Erbs Hillers

Opstillet af: Østjysk Bolig

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsnæstformand

 

Bopælskommune: Skanderborg

Motivation:

Jeg stille op som næstformand med et ønske om at understøtte og videreudvikle det stærke kredsarbejde, hvor vi finder fælles løsninger på udfordringerne med afsæt i vores ligheder og med respekt for vores forskelligheder. Jeg vil også gerne være med til at fastholde den position, vi som kreds har i forhold til Aarhus Kommune, hvor vi som kreds skal være både gode med- og modspillere.

Jeg er derudover særligt interesseret i:

- De almene boligorganisationers samfundsansvar - og dermed muligheden for at gøre en forskel i forhold til beboerne og samfundet generelt, herunder arbejdet med FN's verdensmål

- Beboerdemokratiet – en kæmpe styrke, men også noget, der har svære vilkår anno 2020

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Jeg har siden 2013 været medlem af organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig og siden 2018 formand. Jeg har tidligere gennem en periode på 10 år været medlem af afdelingsbestyrelsen i mine egen afdeling, de fleste år som formand.

Jeg har været medlem af repræsentantskabet i 5 kreds siden 2017, og siden 2018 været en del af kredsbestyrelsen og arbejdsgruppen om FN´s verdensmål.

 

 

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her