Jette Holgersen og suppleant Tom Weber-Hansen

Jette Holgersen

Opstillet af: Århus Omegn

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Min motivation er, at jeg meget gerne vil være med til at fremme nybyggeri og renoveringer i Århus Kommune. Jeg vil gerne gøre en stor indsats for det boligsociale arbejde og på den måde være med til at gøre livet i en almen bolig bedre for alle. Det skal være godt at bo alment, ikke bare for dem, der fungerer godt og har styr på alt, men også for de mennesker, der ikke er økonomisk velfunderet eller har overskud på alle områder.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Formand for hovedbestyrelsen - Boligforeningen Århus Omegn
Medlem af Forretningsudvalget - Boligforeningen Århus Omegn
Afdelingsbestyrelsesformand afdeling 6 - Elstedhøj

 

 

 

Tom Weber-Hansen

Opstillet af: Århus Omegn

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som personlig suppleant for Jette Holgersen

 

Bopælskommune: Aarhus

Motivation:

Jeg er valgt til hovedbestyrelsen i Århus Omegn, hvor jer ligeledes er Næstformand.
Jeg har i flere år været en del af repræsentantskabet i Kreds 5.
Jeg interesserer mig for nybyggeri i Aarhus, samt større renoveringer og dette kan jeg følge med i, i kredsen.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Næstformand for hovedbestyrelsen - Boligforeningen Århus Omegn
Medlem af Forretningsudvalget - Boligforeningen Århus Omegn

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her