Tina Ochsendorf

Tina Ochsendorf

Opstillet af: Himmerland Boligforening

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Aalborg

Motivation:

Jeg vil gerne i arbejdet med BL være med til at gøre en forskel til gavn for vores beboere. Jeg vil gerne i
mit arbejde være med til at gøre BL mere synlig. Jeg kan med min dagligdag/gang i afdelingerne bidrage
med indsigt fra beboerens virkelige liv.

 

Jeg vil gerne være med til at præge fremtidens boliger og sikre, at der bygges miljøbevidst.

 

For mig er nærhed vigtigt.

Bestyrelses- og tillidsposter

1. Afdelingsformand afd. 19 Himmerland Boligforening.
2. Organisationsformand Himmerland Boligforening.
3. Medlem i AalborgBO.
4. Medlem af Boligudvalget Aalborg Kommune.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her