Fie Mølholt

Fie Mølholt

Opstillet af:
Frederikshavn Boligforening

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Frederikshavn

Motivation:

Min begrundelse til at jeg stiller op, er at jeg mener det er vigtigt at kredsen bliver repræsenteret så bredt som muligt geografisk.

Udover dette mener jeg også at jeg med min erfaring i både boligforeningens regi og frivilligt arbejde kan være med til at styrke bestyrelsen.

Jeg startede 1992 som medlem af afdelingsbestyrelsen i Rønneparken, Frederikshavn.

Her har jeg siden 2006 fungeret som formand.

Blev valgt ind i organisationsbestyrelsen i februar 2007, og er nyligt blevet valgt til formand.

Bestyrelses- og tillidsposter:

Jeg har gennem de sidste 4 år siddet i Frederikshavn kommunes Sundhedspanel, hvor jeg er repræsentant for boligforeningerne i Frederikshavn kommune.

En stor del af min tid bruger jeg i Kræftens Bekæmpelse, her har jeg de sidste 5 år været formand for lokalforeningen i Frederikshavn Kommune. Ligeledes er jeg formand i Frivilligcentret i Frederikshavn,her er der over 60 forskellige foreninger tilknyttet, det både patientforeninger, sportsforeninger, foreninger for integration m.v.

Det ser jeg som en styrke i forhold til arbejdet i boligforeningens regi - hvor vi har en opgave i forhold til svage grupper, til enlige og til unge der har brug for opbakning.

Ved at være tilknyttet disse foreninger, mener jeg det giver en større mulighed for sparring fra det frivillige miljø til boligforeningen  og omvendt.

I mit arbejdsliv har jeg de sidste  27 år været restaurantinspektør på Scandic The Reef i Frederikshavn. Et spændende og afvekslende arbejde hvor jeg både stod for den daglige drift i forhold til selskaber, konferencer og ikke mindst feriegæster, og havde ansvar for personalet, herunder vagtplaner timeregistrering m.v

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her