Bjarne Walentin

Bjarne Walentin

Opstillet af: Frederikshavn Boligforening

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsformand

 

Bopælskommune: Frederikshavn

Motivation

Jeg har stadig lyst og energi til at arbejde for Danmarks Almene Boliger, jeg er kompromissøgende, og har gode evner til at lede en gruppe, således at vi når målet.

 

Beboerdemokratiet en vigtig del af vores DNA, og skal understøttes til glæde for beboerne i vores sektor. Jeg har gennem en årrække undervist nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer i boboerdemokratiet. Som medlem af Forretningsudvalg samt Bl. Bestyrelse har jeg påvirket boligpolitikken, et arbejde jeg gerne vil fortsætte med. Lokal interessevaretagelse ligger mig meget på sinde, og skal være et fortsat fokusområde.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Bestyrelsesformand Frederikshavn Boligforening
  • Bestyrelsesmedlem Forsyningen, Frederikshavn
  • Formand for 2 grundejerforeninger
  • Lægdommer Vester landsret
  • Medlem af repræsentantskabet i Real Dania
  • Medlem af den Almene Boliggruppe i Real Dania
  • Medlem af lokalrådet i Kuben

 

 

Søger du bolig? - Klik her