Søren Damgaard

Søren Damgaard

Opstillet af: CIVICA

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Odense

Motivation

Jeg genopstiller, fordi jeg synes det er interessant og vigtigt, at vi i kredsen arbejder med følgende men også arbejder for at understøtte BL i at arbejde for det på et nationalt plan:

  • Politisk interesse varetagelse, både nationalt og lokalt.
  • Dialog og samarbejde mellem boligorganisationerne.
  • Uddannelse og Information til beboerdemokratiet.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Næstformand i Civica
  • Repræsentantskabsmedlem for BL’s 3. kreds
  • Bestyrelsesmedlem i Boligsocialt Hus
  • Samt andre tidligere poster, som f.eks. afdelingsformand i min afdeling.

 

 

Søger du bolig? - Klik her