René Bøye

René Bøye

Opstillet af: Odense Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Odense

Motivation

Jeg er optaget af alment samfundsansvar. Jeg vil med dialog og oplysning synliggøre, at
den almene boligsektor tager det almene samfundsansvar alvorligt og bidrager til velfærdssamfundet.

 

Både nye og tilbagevendende politiske dagsordener sætter vore boligområder og boligsektor under pres. Mine erfaringer og interesse med det boligsociale område vil jeg gerne fortsat sætte i spil og sammen med repræsentantskabet for 3. kreds gøre en positiv forskel for nuværende og fremtidige almene lejere.

Derfor modtager jeg genvalg.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Formand for afdelingsbestyrelsen i Færøgade,
  • Formand for Odense Boligselskab,
  • Deltager i boligsamarbejdet Odense,
  • Formandskabet for Boligsocialt Hus,
  • RealDania netværk,
  • Lægdommer ved boligretten.

 

 

Søger du bolig? - Klik her