Kim Johansen

Kim Johansen

Opstillet af: Boligkontoret Danmark, Afdelingskontoret Fyn

 

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Bogense

Motivation

Jeg har arbejdet inden for den almene sektor i 25 år, 22 år som driftschef og senest som forretningsfører ved Boligkontoret Danmark, hvor jeg har stiftet bekendtskab med vigtigheden af den almene sektor i forhold til den svageste gruppe borgere, udvikling af bosætning i kommunerne, styrkelse af beboerdemokratiet og fællesskabstanken, som de seneste år har været for nedadgående. Uddannelse og engagering af den nyeste målgruppe af beboere som flytter ind i denne tid. Vi skal skabe et BL, som står sammen om den almene tanke, og som fungerer som talerør for alle typer Boligorganisationer, store som små. Med min brede baggrund og erfaring kan jeg deltage i arbejdet med udvikling af den almene sektor imod de nye tider.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Kommunalbestyrelsen Nordfyns Kommune siden 2001
  • Formand for arbejdsmarkedsudvalget siden 2014 og før dette formand for teknisk udvalg i 8 år,
  • Lægdommer i boligretten,
  • Beboerklagenævnet Nordfyns Kommune,
  • Repræsentantskabet Energi Fyn,
  • Medlem af det regionale arbejdsmarkedsråd på Fyn og Syddansk Mobilitetsråd.

 

 

Søger du bolig? - Klik her