Keld Clément

Keld Clément

Opstillet af: AB Holmegaarden

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Nyborg

Motivation

Jeg er uddannet elektriker og socialrådgiver. Har fra 1980 til 2010 undervist flere forskellige faggrupper. Bl.a. Socialrådgivere, fysioterapeuter og ikke mindst pædagoger i sociale fag. Har også været politisk aktiv, men mest på græsrodsplan. Er meget optaget af den almennyttige sektor og de muligheder og udfordringer, der er i denne sektor. Mener, at jeg med min baggrund kan bidrage og har bidraget i AB Holmegaarden, dels med initiativet til opførelsen af et Seniorbofællesskab og ved efterfølgende at gå ind i Organisationsbestyrelsen og Byggeudvalget. Jeg mener, at den almennyttige sektor fortjener mere bevågenhed, og at BL´s arbejde i denne sammenhæng er værd at bakke op om.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Medinitiativtager til oprettelse af Seniorbofællesskab på Nyborg havn.

Afdelingsbestyrelsesformand for afd. 44 i AB Holmegaarden, Seniorbofællesskab Færgelejet 1/9 2018 til 15/8 2020.

Medlem af Organisationsbestyrelsen i AB Holmegaarden fra 3/12 2018 og medlem af byggeudvalget samme sted siden december 2018.

Medlem af arbejdsgruppen vedr. DSB arealerne på Nyborg havn siden 2017. 

Suppleant i BL's 3. kreds fra suppleringsvalg i 2019 til januar 2020. Nu fuldgyldigt medlem af repræsentantskabet.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her