Helle Catharina Ingwersen

Helle Catharina Ingwersen

Opstillet af: Odense Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Odense

Motivation

Jeg arbejder i Odense kommune med unge, der er længst fra arbejdsmarkedet, jeg møder meget ofte unge, som kan have svært ved at finde en bolig, de kan betale, og Ghetto-kriterierne har gjort det helt umuligt for dem at søge boliger i den almene boligsektor, og det er synd, synes jeg, for den almene boligsektor har så meget at byde på, dels at finde netværk, det at være en del af noget større, inspiration til at ville noget mere, ja, jeg kan blive ved.

 

Der er så meget godt ved at bo på den måde, fællesskab virker, derfor er det vigtigt, at dem, der har mindst, kan hente inspiration i deres nærmiljø.

 

Det er for mig vigtigt at udbrede alt det gode, den almene boligsektor har at byde på, for alle.

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på os både på tværs af boligforeninger/-selskaber som gode samarbejdspartnere, men også at gøre opmærksom på os i den kommunale sektor, de kan faktisk ikke undvære os, og det må de gerne vide.

 

Det er også vigtigt for mig, at vi tilbyder gode, trygge boliger, men også billige boliger, så dem med mindst også kan få glæde og gavn af sammenholdet og beboerdemokratiet i vores bebyggelser.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Bestyrelsesmedlem lokalt siden 2013 og formand siden 2019.
  • Organisationsbestyrelsen siden 2019 og forskellige arbejdsgrupper herunder.
  • Tillidsrepræsentant for Socialrådgivere på mit arbejde siden 2019.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her