Erling Uhde Rasmussen

Erling Uhde Rasmussen

 

Opstillet af: Boligforeningen Kristiansdal

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Odense

Motivation

Frem til 2013 har jeg været chef i Socialcentret i Odense kommune, bl.a. for det boligsociale afsnit, og gennemførelse af "Housing First" i Odense. Jeg er nu afdelingsformand og næstformand i Kristiandals hovedbestyrelse, og det ligger mig dybt på sinde at arbejde med udviklingen af gode almene boliger. Der er mange udfordringer (ghettoplan m.m.) og mange brydninger (antallet af private boliginvestorer), i disse år. Der skal nytænkes og oprettes nye tiltag, nye måder at bygge på og nye måder at renovere og genhuse på. Det er disse ting jeg brænder for at arbejde med, ikke kun i boligforeningen, men også i BL's kredsarbejde.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Formand for afdelingsbestyrelsen i afd. 27, Golfparken.
  • Næstformand i hovedbestyrelsen for Boligforeningen Kristiansdal.

 

 

Søger du bolig? - Klik her