Erling Nielsen

Erling Nielsen

Opstillet af: Fyns Almennyttige Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsformand

 

Bopælskommune: Odense

Motivation

Jeg genopstiller som kredsformand, fordi jeg aktivt er med til at gøre en forskel.

 

Jeg vil arbejde for at 3. kreds stadig bliver hørt og vi kan få hele Fyn med i arbejdet.  Mine mærkesager er

 

1. Beboerdemokratiet

 

2. Politisk interessevaretagelse

 

3. Effektiv drift

 

4. FN’s 17 verdensmål

 

5. Bygge bæredygtigt 

 

Bestyrelses- og tillidsposter

- Afdelingsformand i Højstrupparken.

- Formand for FAB.

- Formand BL’s 3 kreds.

- Bestyrelsesmedlem i BL, herunder FU medlem.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her