Steen Brandi

Steen Brandi

Opstillet af: Frederikssund Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Frederikssund

Motivation

Varetagelse af boligselskabernes interesser over for lovgivere og kommuner.

 

Udvikling og effektivisering i den almene boligsektor (pas på huslejen).

 

At fortælle omverden om betydningen af almene boliger i vort samfund både lokalt og på landsplan.

 

Varetagelse af beboernes interesser gennem fastholdelse og udvikling af beboerdemokratiet.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Formand for Bøgebakken (afdeling)
  • Formand for Frederikssund Boligselskab
  • Medlem af KAB’s repræsentantskab
  • Medlem af forvaltningsudvalget i KAB
  • Medlem af grundejerforeningen Ådalsparken
  • Og ikke mindst Medlem af BL’s 2. kreds repræsentantskab siden 1991.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her