Martin Hoffmann

 

Martin Hoffmann

Opstillet af: Køge Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Køge

Motivation:

Jeg ønsker at være med til at præge femtidens boliger samt sikre, at der bygges grønt og miljøbevist samt at bevare Landsbyggefondens midler til at løse opgaver for den almene sektors beboere.

 

Min boligorganisation vil sikre, at der er en ligelig fordeling af ældre og yngre med forskelige erfaringer, som repræsenterer kredsen. I den henseende er jeg yngre med erfaring fra det privat erhvervsliv.

 

Jeg forventer at kunne være med til at præge debatten samt blive mere erfaren indenfor den almene sektor ved erfaringsudveksling.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Født og opvokset i en almen boligbebyggelse.

 

  • Medlem af afdelingsbestyrelsen i Ravnsborg Huse (tidligere formand)
  • Formand for Køge Boligselskab
  • Formand for helhedsplanen i Køge Kommune

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her