Lone Schrøder

Lone Schrøder

Opstillet af: AB Hørsholm Kokkedal

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Fredensborg

Motivation

Mine interessefelter er det arbejde der en i afdeling og Organisationsbestyrelse med alle de mange forskellige arbejder det omfatter, herunder, fællesdrift, vedligeholdelse af boli-gerne, men også det menneskelige og sociale aspekt i at bo alment, samt ikke mindst det politiske, der spiller en stor rolle i vores hverdag i boligafdelingerne.

Bestyrelses- og tillidsposter

Jeg har nu været med i boligpolitiske arbejde igennem ca. 18 år startede som suppleant i afdelingsbestyrelsen og er nu formand for samme afdeling Byengen Nordengen afd. 9, og har siden 2014 været medlem af boligorganisationen AB Hørsholm Kokkedal, derudover er jeg valgt ind Boligkontoret Danmark’s Beboerdemokratiudvalget og har siddet der si-den 2014. Jeg er også aktiv i vores boligsociale helhedsplan Kokkedal på vej.

 

 

Søger du bolig? - Klik her