Kasper Nørballe

Kasper Nørballe

Opstillet af: Postfunktionærernes Andelsboligforening

 

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsnæstformand

 

Bopælskommune: København

Motivation

Jeg ønsker at fortsætte arbejdet i kredsbestyrelsen og den udvikling vi er i gang med. Herun­der arbejdet med at lave pjecer og rekrutteringsstrategi i politisk udvalg. At få sat boligpolitik­ken på dagsordenen og tage ansvar for en bæredygtig udvikling af vores drift, administration og boliger til gavn for både beboere lokalt, samfundet nationalt og internationalt med opfyl­delsen af de 17 verdensmål.

 

Bæredygtig ledelse ligger højt på min dagsorden og med mine mange års erfaring som ansat i den almene sektor (25 år) vil jeg kunne komplementere for­manden og bidrage med perspektiver og viden på dette område set fra en administrativ vin­kel. Jeg er optaget af de dialoger der er i kredsen og tænker, at det netop er her, at vi som administratorer og beboerdemokrater har et rum, hvor vi alle taler ud fra en boligpolitisk dagsorden der bidrager til vores fælles formål.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Bestyrelsesmedlem i BL Kreds 2
  • Bestyrelsesmedlem i AlmenNet
  • Bestyrelsesmedlem PABs Udviklingsselskab
  • Bestyrelsesmedlem Energi & Miljø
  • Medlem af Storkunderåd Realkredit Danmark

 

 

Søger du bolig? - Klik her