John Jensen

John Jensen

Opstillet af: Boligselskabet Nordkysten, Espergærde

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Helsingør

Motivation

Jeg vil gerne være med til at fortsætte den gode udvikling af arbejdet i kreds 2.
Det er vigtigt for mig at få sat boligpolitik på dagsordenen både lokalt og nationalt, og det mener
jeg, at jeg bl.a. kan som repræsentant i kreds 2.
Den bæredygtige udvikling, FN's verdensmål, den energibevidste udvikling og gode boliger til alle
indtægtsgrupper er vigtige mål for mig.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Afdelingsformand siden 2009 for en afdeling med 151 lejemål
  • Medlem af organisationsbestyrelsen siden 2012

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her