Bodil Nielsen

Bodil Nielsen

Opstillet af: Boligselskabet Sjælland

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Roskilde

Motivation

Beboerdemokratiet skal styrkes/bevares – vi skal sikre at alle beboere har indflydelse på eget hjem.

BL skal stå klart og tydeligt i vores bevidsthed som ambassadør for det almene, vores “fælles hat”. Historien om “os almene” skal bredes ud til vore omgivelser – vi vil gerne mærke den respekt, som vi fortjener, for de mange udfordringer, vi løser.


BL skal sørge for, at vi valgte til stadighed debatterer “det almenes” nuværende og kommende rolle i landet. Lade ideer og tanker flyde, så vi skærper holdninger, og kan videreudvikle de bedste ideer fra medlemskaren. Dialoger, der forandrer!

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Næstformand i Selskabsbestyrelsen i Boligselskab Sjælland siden 2013
  • Bestyrelsesmedlem i Boligsocial Helhedsplan Køge
  • Formand for afdelingsbestyrelsen i Blegdammen siden 2001

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her