Alice Bang

Alice Bang

Opstillet af: Boligselskabet Sjælland

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Roskilde

Motivation

Jeg vil styrke og udvikle beboerdemokratiet, en fantastisk og unik model, som vi skal værne om. Derfor vil jeg også gerne arbejde med beboerinddragelse på utraditionelle måder, så vi giver beboerne indflydelse også uden om det formelle bestyrelsesarbejde.

 

Jeg vil medvirke til at ændre omverdens opfattelse af vores boligområder med vores positive fortællinger om vores fællesskab og det store samfundsansvar, vi løfter lokalt.

 

Jeg vil sætte fokus på vores vellykkede inklusion af udsatte beboere i vores boligområder, så omverden anerkender os for at medvirke til vores fælles velfærd i Danmark.

 

Jeg vil arbejde for at finansieringen af de almene boliger får et serviceeftersyn og at midlerne i Landsbyggefonden bruges til renoveringer. Jeg ønsker at lejernes indbetalinger til Landsbyggefonden flyttes tættere på beboerne og forankres lokalt i selskaberne.

 

Vi skal have skarpt fokus på klimarigtige løsninger og bruge vores fællesskab til at dele erfaringer og udvikle på klimaområdet.

 

Jeg er god til at se muligheder og større sammenhænge. Jeg tør udfordre vanetænkning og pege på anderledes løsninger. Jeg er vedholdende og er god til at inddrage og anerkende andres ideer. Jeg fokuserer på samtale og dialog for at finde de bedste løsninger.

 

Jeg brænder for at systemer skal være for mennesker, sådan at systemer og organisationer skal bidrage positivt i menneskers hverdag. Her vil jeg bestræbe mig på at BL er en organisation, der giver mening for den almene beboer.

Bestyrelses- og tillidsposter

Jeg har været valgt i afdelingsbestyrelsen i 9 år. Her er jeg kasserer og er tovholder på afdelingens økonomi i forhold til selskabets drift og administrerer udlejningen af vores beboerlokale.

 

Jeg været selskabsbestyrelsesmedlem i 2 år.

 

Jeg er valgt ind i byggeudvalget og Selskabsbestyrelsens boligpolitiske gruppe.

 

 

Søger du bolig? - Klik her