Kredsvalg - 2. kreds

Kredsvalget i 2. kreds afholdes mandag den 19. oktober 2020 på

 

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København,  kl. 19.00 - 22.00

VIGTIGT: Forudgående tilmelding er nødvendigt af hensyn til afviklingen jf. Corona.

Resultatet af afstemningerne ved kredsvalget i 2. kreds blev:

 

Valgt som formand

Anne-Marie Høberg, Boligselskabet Nordkysten

 

Valgt som næstformand

Kasper Nørballe , Postfunktionærernes Andels-Boligforening

 

Valgt som kredsrepræsentant

Marianne Røgen, Ølstykke almennyttige Boligselskab

Martin Hoffmann, Køge Boligselskab

Jesper Raun, Boligselskabet Rosenvænget

Kirsten Daugaard, Ølstykke almennyttige Boligselskab

Anette Seibæk, Boligselskabet Birkebo

Sanne Madsen, Boligselskabet Nordsjælland

Lone Schrøder, AB Hørsholm Kokkedal

John Jensen, Boligselskabet Nordkysten

Bodil Nielsen, Boligselskabet Sjælland

Alice Bang, Boligselskabet Sjælland

Peter Kirkeby, Boliggården

Carina Seifert, Hillerød Almennyttige Boligselskab

Helle Lyhnebeck, Boliggården

Erik Moesby Nordstrøm, Furesø Boligselskab

Annemette  Ohlendorff, Køge almennyttige Boligselskab

Charlotte Birkved, Vridsløselille Andelsboligforening

Majbrith Skyum Moberg, Køge almennyttige Boligselskab

Steen Brandi, Frederikssund Boligselskab

Jørgen Elg, Køge almennyttige Boligselskab

 

Ved suppleantvalget blev rækkefølgen:

1. Brian Mikkelsen, Boligselskabet Nordsjælland

2. Leif Larsen, Køge Boligselskab

3. Vinnie Refstrup, Boliggården

4. Jens Roelshøj, Sydkystens Boligselskab, Syd-Bo

Download:

Dagsorden kredsvalgmøde BL 2. kreds 2020_efterår

 

Forslag til forretningsorden BL 2. kredsvalg 2020_efterår

 

Informationsbrev om kredsvalg BL 2. kreds - efteråret 2020

 

Kandidatopstillingsblanket til Kredsvalg 2020


Informationsbrev om udskydelse af Kredsvalg til efteråret 2020

 

Opstillede kandidater


Kredsformand:

Anne-Marie Høberg - Boligselskabet Nordkysten


Kredsnæstformand:

Kasper Nørballe - Postfunktionærernes Andelsboligforening


Repræsentanter:

Martin Hoffmann - Køge Boligselskab

Jesper Raun - Boligselskabet Rosenvænget

Lone Schrøder - AB Hørsholm Kokkedal

Marianne Røgen - Ølstykke almennyttige Boligselskab

Kirsten Daugaard - Ølstykke almennyttige Boligselskab

Steen Brandi - Frederikssund Boligselskab

John Jensen - Boligselskabet Nordkysten, Espergærde

Bodil Nielsen - Boligselskabet Sjælland

Alice Bang - Boligselskabet Sjælland

Carina Seifert - Hillerød almennyttige Boligselskab/DAB

Erik Moesby Nordstrøm - Furesø Boligselskab

Anette Seibæk - Boligselskabet Birkebo

Sanne Madsen - Boligselskabet Nordsjælland

Annemette Marianne Ohlendorff - Køge almennyttige Boligselskab

Majbrith Skyum Moberg - Køge almennyttige Boligselskab

Jørgen Elg - Køge almennyttige Boligselskab

Helle Lyhnebeck - Boliggården

Peter Kirkeby - Boliggården

Charlotte Birkved - Vridsløselille Andelsboligforening

Brian Mikkelsen - Boligselskabet Nordsjælland

PDF Fil

Kredsvalgsfolder for 2. kreds

Download

Søger du bolig? - Klik her