Steen Frederiksen

Steen Frederiksen

Opstillet af: Vordingborg Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Vordingborg

Motivation

Vil gerne fortsætte arbejdet i kredsen med netværk og gode drøftelser omkring fremme af vores almene sektor og forbindelsen til BL.

LBF, Renoveringsrammer for sektoren, nedsætte sagsbehandling.

Problematikken om manglende deltagelse i beboerdemokrati.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Kredsrepræsentant 10 år i Kreds 11.
  • Kredsbestyrelse 5 år.
  • Afdelingsbestyrelse (formand nogle år) fra 1997.
  • Organisationsformand fra 2002.
  • Næstformand Præstø Fjernvarme fra 2010. – bestyrelse fra 2002.
  • Formand PræstøNet (Antenne) fra 2015.

 

 

Søger du bolig? - Klik her