Mia Hansen

Mia Hansen

Opstillet af: Slagelse Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Slagelse

Motivation

Jeg opstiller som repræsentant i Kreds 11 da jeg ønsker at:


Understøtte generationsskiftet i beboerdemokratiet – jeg vil gerne motivere og være stemmen for
den unge generation af beboerdemokrater.


Styrke kredsens stemme og sikre reel indflydelse. Jeg vil bidrage til det gode samarbejde
og styrke kommunikationen mellem boligorganisationerne, kommunalbestyrelser og BL’s
organer.


Øget professionalisering af beboerdemokratiet. For at kunne tiltrække nye kræfter i beboerdemokratiet, bliver vi nødt til at tilbyde attraktive vilkår. Derfor bør vi have større fokus på uddannelse af beboerdemokrater.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

2013 – nu: Medlem af organisationsbestyrelsen i Slagelse Boligselskab

2019 – nu: Afdelingsbestyrelsesmedlem

2013 – 2015: Formand for afdelingsbestyrelse

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her