Knud Glavind

Knud Glavind

Opstillet af: Slagelse Boligselskab

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Slagelse

Motivation

Vil gerne bidrage med samarbejdet mellem de forskellige selskaber til gavn for vores beboere. Jeg vil
arbejde for at understøtte den spændende udvikling, som den almene sektor undergår i disse år. Det
er både i forhold til øget effektivisering, digitalisering og gennemsigtighed af vores sektor.


Samtidig vil jeg arbejde for, at vi påtager os et aktivt samfundsansvar i samarbejde med kommuner
og øvrige aktører. Den øgede efterspørgsel af lejeboliger til især unge og ældre fylder meget i det
fremtidige arbejde. Det gælder i forhold til nybyggeri men absolut også i forhold til omdannelsen af
det bestående byggeri.


Klimadagsordenen skal indtænkes i alt hvad vi laver i vores sektor – både i forhold til byggeri og
adfærd.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Afdelingsformand og Formand for Slagelse Boligselskabs organisationsbestyrelse

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her