Karsten Krüger

Karsten Krüger

 

Opstillet af: Vestsjællands Almene Boligselskab

 

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsnæstformand

 

Bopælskommune: Odsherred

Motivation

  • Gode og sunde boliger til alle.
  • Et velfungerende beboerdemokrati.
  • Gennem lokal og national interessevaretagelse sikre de bedst mulige betingelser for almene boliger og beboere.
  • Kvalitet og kompetence i boligorganisationerne og en fortsat udvikling af samarbejdet.

 

Bestyrelses- og tillidsposter​

Ansat i VAB siden 1996.

  • Medlem af BL’s bestyrelse siden 2010, herunder medlem af forretningsudvalget side 2014.
  • Medlem af beboerklagenævnet i Kalundborg
  • Repræsentantskabsmedlem i RealdaniaBestyrelses- og tillidsposter

 

 

Søger du bolig? - Klik her