Jørgen Clemmensen

Jørgen Clemmensen

Opstillet af: Vestsjællands Almene Boligselskab, Jyderup

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant og suppleant

 

Bopælskommune: Holbæk

Motivation

Først og fremmest fordi jeg ønsker at være med til at præge udvikling i almensektoren.

Har er fortid som formand i Byggeforeningen Centrum i Holbæk i omkring 10 år.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Medlem af organisationsbestyrelsen i Vab Jyderup.

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her