Jens Hartmann

Jens Hartmann

Opstillet af: Vordingborg Boligselskab

 

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Guldborgsund

Motivation:

Lokal forankring - lokale boligselskaber tæt på beboere, kommune og samarbejdspartnere.

 

Decentral styring - beslutninger skal træffes tæt på de der påvirkes.

 

Åbenhed - transparent drift - også i BL's kredsarbejde.

 

Finansieringsreform - der er behov for ændringer, så dispositionsfonden styrkes og Landsbygge­ fondens midler anvendes til renoveringer (ikke til sociale tiltag i belastede boligområder- det er en offentlig opgave!).

 

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Ansat i den almene sektor siden 1988.

 

  • Medlem af BL's repræsentantskab siden 2008
  • Medlem/ afløser i Beboerklagenævnet i Vordingborg Kommune siden 1998
  • Direktør i Vordingborg Boligselskab siden 2011
  • Bestyrelsesmedlem/ sekretær i BoligDirektørForeningen siden 2009

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her