Jan Erik Jensen

Jan Erik Jensen

Opstillet af: FOB, Slagelse

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant og Suppleant

 

Bopælskommune: Slagelse

Motivation

At arbejde for at BL’s målsætninger bliver omsat til handling, til fordel for kredsens medlemmer. At varetage og støtte lokale interesser og samarbejde med kommunerne. At sikre samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling på tværs af medlemsorganisationerne.

Bestyrelses- og tillidsposter

Jeg sidder i organisationsbestyrelsen og har tidligere været formand for en boligafdeling og medlem af samarbejdsudvalget i boligafdelingen. Har deltaget og været idetager til boligsociale aktiviteter i boligafdelingen.

 

 

Søger du bolig? - Klik her