Gitte Jo Vendelborg

Gitte Jo Vendelborg

Opstillet af: FOB, Slagelse

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Slagelse

Motivation

Jeg deltager aktivt i beboerdemokratiet, fordi jeg ønsker at være med til at gøre en forskel. Som kredsrepræsentant vil jeg arbejde for, at vi lokalt og nationalt skaber politisk indsigt i forhold til almene boliger og det at bo alment. Mit udgangspunkt er en glæde ved at bo alment og en stolthed over, hvad vi gør for blandt andet de udsatte boligområder og for at støtte op om FN's verdensmål.

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Formand for afdelingsbestyrelsen i egen boligafdeling 2010-2012
  • Medlem af organisationsbestyrelsen i FOB Slagelse siden 2013.

 

 

Søger du bolig? - Klik her