Kenneth Taylor Hansen

Kenneth Taylor Hansen

Kenneth Taylor Hansen

Kenneth Taylor Hansen

Opstillet af: Boligselskabet af 2014

 

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Horsens

Motivation

Danmarks Almene Boligorganisationer har gennem de seneste år påbegyndt en forandringsproces, og der er gennemført effektiviseringer, som vil komme vores mange beboere til gavn. Den fortsatte forandring bør have fokus på en transformation til en moderne servicevirksomhed, som har fokus på vores interessenters ønsker og behov med respekt for beboerdemokratiet. Jeg ønsker at byde ind med holdninger og løsningsmuligheder, som kan være med til at fastholde og fremtidssikre de almene boligers vigtige betydning i det danske samfund.

 

Bestyrelses- og tillidsposter:

Direktør i RandersBolig

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her