Johannes Sørensen

Johannes Sørensen

Opstillet af: djursBO

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: Syddjurs

Motivation:

gennem mangeårigt organisationsarbejde i både boligorganisationer, men også i frivillige organisationer, som mangeårig træner og leder inden for fodbold og Firma Idræt, føler jeg mig godt rustet til at varetage kreds arbejdet i 10. kreds.

 

For mig er det nære bindeled mellem BL og organisationerne meget vigtigt, ikke mindst at kunne få lov til at arbejde og få indflydelse på det boligpolitiske arbejde.

 

Have indflydelse på gennem kreds arbejdet, hvad BL skal byde ind med til deres medlemsorganisationer, så vi gennem vores daglige organisationsarbejde står godt rustet over for vores beboerdemokrati og øvrige omgivelser.

 

Det er også vigtigt for mig at have en sparring og erfaringsudveksling, man kan få igennem kredsarbejdet, også er så bredt forankret mellem de medlemsorganisationer der er i kredsen.

 

Det er vigtigt for mig at holde min egen organisation orienteret om, hvad der sker i kredsene og i BL

Bestyrelses- og tillidsposter

Afdelingsformand

Næstformand i djursBO

Bestyrelsesmedlem i Ebeltoft fjernvarmeværk

Bestyrelsesmedlem i Ebeltoft Firma og familieidræt, under Dansk firmaidræt

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her