Anders Lisvad

Anders Lisvad

Opstillet af: B45

Jeg er ANSAT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsformand

 

Bopælskommune: Norddjurs Kommune

Motivation:

Jeg opstiller, da jeg gerne vil være med til at udvikle Danmarks Almene Boliger, herunder fastholde og styrke det helt unikke beboerdemokrati.


Jeg synes ligeledes, det er vigtigt, at branchen påtager sig det nødvendige ansvar i forhold til at sikre lejerne gode og sunde boliger, som er drevet effektivt og professionelt ud fra et balanceret sammenspil i forhold til samfundsansvar og økonomi.


Jeg vil også gerne sikre den fortsatte gode udvikling af kredsarbejdet, herunder samarbejde med andre kredse, som kreds 10 i mange år har arbejdet for at videreudvikle.

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Formand BL’s 10. kreds og bestyrelsesmedlem i BL
Medlem af Effektiviseringsudvalget nedsat af BL
Medlem af BL's Advisory Bord for BL's Driftsnet
Bestyrelsesmedlem i Byggeskadefonden
Bestyrelsesmedlem i Grenaa Varmeværk
Repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlem i TV2 Østjylland
Formand for Samsignal (Norddjurs Antenneforsyning Amba)

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her