Steen Søndergaard Thomsen

Steen Søndergaard Thomsen

Opstillet af: fsb

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: København

Motivation

- at der bliver givet mulighed for at opføre flest mulige almene boliger i hele kredsen, almene boliger
er frigjort af spekulation og sikrer blandede byområder med mange forskellige mennesker


- der skal fortsat være fokus på de helt nødvendige klima- og miljøindsatser, her skal den almene sektor levere og være en aktiv samarbejdspartner, men vores etageboliger er små og dermed ikke nær så ressourcebelastende som fritliggende parcelhuse. Med andre ord, vi almene beboere belaster allerede klimaet mindre end mange andre boformer.

 

- kommunerne skal holde op med at stille urimelige særkrav til nybyggeri og renoveringer, som resulterer i unødvendige højere huslejer

 

Bestyrelses- og tillidsposter

Medlem af organisationsbestyrelsen i fsb 2008-


Næstformand i fsb 2015-16

 

Formand i fsb 2016-

 

1. kreds, medlem af kredsbestyrelsen 2018-

 

 

Søger du bolig? - Klik her