Christian Skaurup Jensen

Christian Skaurup Jensen

Opstillet af: Hovedstadens almennyttige

Boligselskab II

 

Jeg er VALGT i boligorganisationen

 

Opstiller som kredsrepræsentant

 

Bopælskommune: København

Motivation

Jeg ønsker at fortsætte som repræsentant i BL's 1. kreds. Jeg er optaget af samarbejdet med Københavns Kommune om at sikre socialt velfungerende boligafdelinger, også i forhold til vore socialt udsatte lejere.

Jeg vil arbejde for at tydeliggøre de almene boligers store bidrag til klima og social sammenhængskraft: Vores forbrug er i kraft af vores indkomst lav, vi bruger kollektiv trafik og har ikke brændeovne. I de almene boliger bor vi sammen, på tværs af sociale og etniske forskelle. Derfor: Vil du gøre noget for klimaet, styrke fællesskab og sammenhængskraft, så bo alment.

Endelig vil jeg arbejde for, at formanden for BL i fremtiden er beboervalgt.

 

 

Bestyrelses- og tillidsposter

  • Afdelingsformand for Murergården, HAB2
  • Næstformand i HAB2

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her