Skabeloner til inspiration

Download skabeloner og bilag til inspiration: 

Skabelon for aftale om fælles strategisk anvisnings- og udlejningsaftale 
Skabelonen er grundmodellen for en aftale. Efter behov kan elementer fra de nedenstående bilag tilføjes. Grundmodellen rummer en trappetrinsmodel for såvel anvisning som fleksibel udlejning. Herudover lægges rammerne for et løbende samarbejde på både politisk og administrativt model. Eksisterende samarbejder kan indarbejdes. Grå markering er til udfyldelse lokalt, og blå markeringer er forklarende tekst.

Baggrund og læsevejledning - strategisk anvisnings- og udlejningsaftaler
Vejledningen giver et bud på en proces for en udlejningsaftale, hvordan man finder sin kredskonsulent, og giver en generel vejledning i grundmodellens opbygning.


Oversigt over boligtyper i almenboligloven
Oversigten giver et overblik over de særlige boligtyper, der kan indgås aftaler om mellem kommune og boligorganisationer.


Bilag om anvisning til forskellige boligtyper
Bilaget beskriver reglerne for de forskellige boligtyper nærmere. Samtidig giver bilaget et bud på en aftaletekst, som kan tilføjes aftaleskabelonen.


Bilag om standardkriterier for fleksibel udlejning
Bilaget giver et bud på en aftaletekst om kriterier for fleksibel udlejning. Man kan enten sætte teksten ind i aftaleskabelonen eller beholde den kortfattede tekst i aftaleskabelonen og så udfolde kriterier og dokumentationskrav i et bilag til en aftale.


Bilag om skærpede fleksible kriterier
I nogle kommuner vil det være relevant at operere med skærpede krav til boligsøgende i nogle områder, typisk hvis områder er udpeget som forebyggelsesområder eller udsatte områder (herunder parallelsamfund og omdannelsesområder) eller er i risiko for at blive det. Man kan operere med skærpede kriterier i nogle områder og standardkriterier i andre. Teksten fra bilaget kan enten klippes ind i aftaleskabelonen eller beskrives kort i en aftale og  vedlægges som et bilag til aftalen.


Bilag om anvisning af boliger til flygtninge 
Bilaget beskriver reglerne for anvisning af flygtninge. Samtidig giver bilaget et bud på en aftaletekst, som kan tilføjes aftaleskabelonen.


Bilag om frister ved anvisning 
Det kan være nødvendigt at aftale faste rammer om hæftelse og frister. I bilaget her gives et bud på sådanne frister. Teksten kan klippes ind i aftaleteksten eller blot være et bilag til en aftale.


Bilag om anvisning i ungdomsboliger
Bilaget beskriver reglerne for anvisning til ungdomsboliger. Samtidig giver bilaget et bud på en aftaletekst, som kan tilføjes aftaleskabelonen.


Bilag om udlejningsredskaber
Der findes en række udlejningsredskaber, hvoraf nogle er begrænsede til bestemte aftaletyper. Reglerne gennemgås i bilaget og der gives et bud på en tekst, der kan klippes ind i aftaleskabelonen ud fra de lokale behov.

 

Oprettelse: 14.08.2019 | Sidst opdateret: 05.04.2022

Sideansvarlig: Susan Fiil Præstegaard

Søger du bolig? - Klik her