Finlandsparken 006.jpg

Kommunestrategiske aftaler om anvisning og udlejning

Kommunestrategiske aftaler om anvisning og udlejning

Strategiske samarbejdsaftaler om anvisning og udlejning er et værktøj til at opnå ”Den blandede by”. Den blandede by og boligområder er med til at sikre, og opstille, rammer for det gode liv. Den blandede by er samtidigt et landspolitisk mål og grundlaget for Parallelsamfundslovgivning med de seneste forebyggelsesområder.

Det er i landets 98 kommuner, at boligområder og bydele udvikles. Her bygges boliger og boligområder, som rammerom det levede liv for kommunens borgere. Kommunen og de almene boligorganisationer kan indgå et bystrategiske samarbejde om den kommunale anvisning og boligorganisationernes udlejning, som går hånd i hånd med mål om at sikre en mangfoldig og bæredygtig beboersammensætning.


Et samarbejde begynder med data som afdækker beboersammensætningen i de almene boligafdelinger, og analyserer kommunens brug af, og behov for, anvisning. Sammen finder kommuner og boligorganisationer den rette løsning, tager fælles ansvar og etablerer gennemsigtige fleksible kriterier for udlejning i forskellige boligområder. Når boligorganisationer og kommunen har vurderet udfordringer og potentialer lokalt, tages Almenboliglovens værktøjer i anvendelse. Den kommunale anvisning er ikke blot et passivt redskab til at løse boligproblemer for den enkelte borger, men bør benyttes, så den støtter op om de fælles mål om en by i balance. Det betyder bl.a., at man tager højde for beboersammensætningen i de enkelte boligområder. Og det betyder, at en fælles bystrategisk aftale får endnu stærkere fodfæste, hvis den kombineres med ideelt en lang række andre områder som fx kommunal kernedrift særligt vedr. beskæftigelse og uddannelse, nybyggeri, kommunalplanlægning, bosætningsstrategi og boligpolitik samt sociale og kulturelle indsatser.


En række kommuner har med kommunens boligorganisationer indgået bystrategiske anvisnings- og udlejningsaftaler med afsæt i den kommunale anvisning jf. § 59, stk. 1 og 2 samt boligorganisationernes ventelister. BL har udarbejdet skabeloner til inspiration, og vi skelner mellem skabelon til landets største kommuner og provinskommuner. Beboerdata findes hos Landsbyggefonden.


Hver aftale er sin egen, men flere har fælles elementer. Det er en politisk aftale, som vedtages af både kommunalbestyrelsen såvel som organisationsbestyrelserne i boligorganisationerne. Vi ved de bystrategiske anvisnings- og udlejningsaftaler virker efter hensigten, og på langt sigt. BL’s kredskonsulenter bistår gerne boligorganisationer og/eller kommuner, som i det forebyggende arbejde måtte ønske BL’s bidrag til det indledende samarbejde..

Find BL's lokale kredskonsulenter her

 

 

Oprettelse: 14.08.2019 | Sidst opdateret: 24.11.2021

Sideansvarlig: Annesophie Hansen

Søger du bolig? - Klik her